Plan miasta Lipno

Informacje o miejscowości Lipno

Lipno to miasto oraz gmina położone w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie lipnowskim. Miasto jest ważnym węzłem drogowym. Przez miasto biegnie linia kolejowa z Torunia do Nasielska. Powiat lipnowski pojawił się w 1371 roku. W ten sposób Lipno stało się stolicą powiatu. Na ziemi Dobrzyńskiej istniały też powiaty: dobrzyński oraz rypiński.Powiat lipnowski w nie zmienionym kształcie istniał do 1793r., do drugiego rozbioru Polski.Uzyskał status powiatu starościńskiego. Stan ten rwał zaledwie do III rozbioru Polski w 1795r., kiedy to decyzją władz pruskich cała Ziemia Dobrzyńska stała się powiatem lipnowskim.Dopiero w 1866r., w wyniku represji carskich, wprowadzono najnowszy podział ziem polskich. Ziemia Dobrzyńska pozostawała w guberni płockiej. Kolejne zmiany administracyjne nastąpiły w 1915r. po zajęciu tego regionu przez wojska niemieckie. Niemcy znieśli dotychczasowy podział rosyjski na gubernie zastępując je powiatami. 26 lutego 1916r. powiaty lipnowski oraz rypiński złączono w jeden powiat lipnowski. Ten stan utrzymał się do końca I wojny światowejPo wybuchu II wojny światowej powiat lipnowski włączony został do rejencji kwidzyńskiej w prowincji Gdańsk Prusy Zachodnie. Po wyzwoleniu w 1945r. przywrócono przedwojenny podział administracyjny.

Informujemy, że nasz serwis korzysta z plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Jeśli nie zgadzasz się na ich zapisywanie, możesz zablokować mechanizm ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.