Plan miasta Sierpc

Informacje o miejscowości Sierpc

Sierpc - miasto położone w województwie mazowieckim, główna siedziba władz powiatu sierpeckiego, położone nad rzeką Sierpienicą przy jej ujściu do Skrwy.Sierpc należy do najstarszych grodów Mazowsza Płockiego. Został pierwszy raz wymieniony w tzw. falsyfikacie mogileńskim z 1065 r. Bolesław Śmiały posiadał nadać dziesięcinę z dochodów książęcych z rozwijającego się grodu sierpeckiego klasztorowi benedyktynów w Mogilnie.Po śmierci ostatniego księcia Janusza II w 1495 r. za króla Jana Olbrachta Księstwo Płockie zostało wcielone do Korony. Wówczas to Sierpc wszedł w skład nowo utworzonego województwa płockiego. W tym czasie ważną rolę w systemie obronnym Mazowsza spełniał pałac sierpecki, prawdopodobnie wzniesiony za czasów króla Kazimierza Wielkiego.Prawa miejskie Sierpc uzyskał w roku 1322 - lokacja na prawie średzkim. W roku 1356 posiada miejsce druga lokacja - na prawie magdeburskim. Od tego czasu zaznacza się rozkwit miasta dzięki ożywionemu handlowi. W 1581 r. lokowano w Sierpcu jeszcze Nowe Miasto w okolicach klasztoru mansjonarzy oraz kościoła Najświętszej Maryi Panny na wzgórzu Loret. Już w tym czasie Sierpc miał niezwykle skomplikowaną strukturę własnościową, a większa część obszaru miasta należała do prywatnych właścicieli.W XIV-XVI stuleciu Sierpc stał się silnym ośrodkiem rzemiosła oraz handlu, jednym z najludniejszych miast na Mazowszu Płockim. Handlowano płodami rolnymi oraz leśnymi. Utrzymywano kontakty handlowe z Zakonem Krzyżackim i miastami nadwiślańskimi. Na całym Mazowszu Płockim znane było piwo z browarów sierpeckich.Rozkwit miasta trwał nieprzerwanie od XVI do końca lat trzydziestych XVII w. W okresie potopu szwedzkiego w latach 1655-1660 Sierpc został niemal całkowicie zniszczony.Ponowny rozkwit miasta zaznacza się od połowy XIX w. Około połowy mieszkańców miasta stanowi ludność żydowska. W czasie zaborów zaznacza się napływ ludności rosyjskiej. Nadal kontynuowane są tradycje targowo-handlowe. Następuje rozkwit przemysłu piwowarskiego, spożywczego (np. fabryki octu) oraz materiałów budowlanych (cegielnie).W okresie międzywojennym zaznacza się w Sierpcu szczególny rozkwit spółdzielczości.W 1924 r. do Sierpca dotarła kolej normalnotorowa.

Informujemy, że nasz serwis korzysta z plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Jeśli nie zgadzasz się na ich zapisywanie, możesz zablokować mechanizm ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.