Plan miasta Strzelno

Informacje o miejscowości Strzelno

Strzelno to miasto w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie mogileńskim, główna siedziba gminy miejsko-wiejskiej Strzelno. Powstanie miasta związane jest z osobą Piotra Włostowica, wojewody Bolesława Krzywoustego. Uważany jest on za fundatora kościoła św. Krzyża. W latach osiemdziesiątych XII wieku w ówczesnej wsi Strzelno założony został klasztor sióstr norbertanek. Kościół klasztorny nosił początkowo nazwę kościoła św. Trójcy, w latach późniejszych wezwanie zostało rozszerzone na św. Trójcy oraz NMP. Prawa miejskie Strzelno uzyskało w 1231 r.1593 r. – na prośbę prepozyta norbertanek Gabriela Kiełczewskiego powołane zostaje bractwo św. Anny przy kościele parafialnym w Strzelnie, dzieli on także majątek klasztorny na dobra przeznaczone na utrzymanie konwentu norbertanek i osobne – prepozyckie.1717-1728 – prepozyt Paweł Wolski poprawia sytuację klasztoru po wojnie północnej, naprawia budynki klasztorne oraz kościół, dostawiając do niego dwie wieże.1772 r. – I rozbiór Polski, Strzelno znajduje się w granicach państwa pruskiego.1795 r. – odebrano klasztorowi wszystkie dobra ziemskie a zakonnicom wypłacano przez władza pruskie dochody z połowy skonfiskowanych dóbr.1892 r. – Strzelno otrzymuje połączenie kolejowe z Mogilnem.1939-45 – II Wojna Światowa: masowe aresztowania, morderstwa elity administracyjnej, społecznej, politycznej, kulturalnej oraz gospodarczej; wysiedlenia do Generalnej Guberni, wywożenie do obozów koncentracyjnych.

Informujemy, że nasz serwis korzysta z plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Jeśli nie zgadzasz się na ich zapisywanie, możesz zablokować mechanizm ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.