Plan miasta Turek

Informacje o miejscowości Turek

Turek - miejscowość położona w zapadlisku na Wysoczyźnie Tureckiej.Przez miasto przepływają rzeka Kiełbaska, na terenie miasta znajdują się także drobniejsze cieki wodne drobnej rzeki Folusz. Na potrzeby elektrowni "Adamów", utrzymywany jest względnie stały poziom wód w sztucznym zbiorniku Jeziorsko na Warcie.Pierwsza wzmianka o Turku pochodzi z 1136 roku - w bulli papieża Innocentego II, wymieniająca Turek jako posiadłość arcybiskupów gnieźnieńskich.Pod względem administracyjnym Turek jako osada arcybiskupa gnieźnieńskiego należał początkowo do kasztelani śpicimierskiej, będącej w pierwszej połowie XII wieku częścią księstwa łęczyckiego.W wieku XIII oraz XIV tereny wschodniej Wielkopolski były wielokrotnie narażone na niszczące skutki przemarszów wojsk obcych i własnych. Prawa miejskie Turkowi nadal biskup Janisław w 1341 roku.Jednocześnie do miasta włączono pięć sąsiednich osad: Bolechowo, Turzewo, Pszczelino, Muchlinowo. Turek już był wtedy największym ośrodkiem w promieniu kilkunastu kilometrów, miał murowany kościół, który przetrwał do początków XX wieku, a ulgi podatkowe zastosowane wobec mieszkańców przez arcybiskupa w związku z nadaniem praw miejskich, zapewniły osadzie szybki rozwój.W latach dwudziestych nastąpił szybki rozkwit Turku, spowodowany decyzją rządu Królestwa Polskiego o nadaniu miastu charakteru osady fabrycznej. Założono tutaj gorzelnię oraz browar, wytyczono najnowsze ulice oraz działki dla osiedleńców.Wybuch powstania listopadowego oraz represje rosyjskie zahamowały szybki rozkwit miasta. W 1852 roku Turek nawiedziła epidemia cholery. W 1866 roku zaraza przyszła ponownie.W 1861 roku nastąpił poważny kryzys w przemyśle tkackim, co spowodowało protesty o charakterze społecznym oraz narodowym.Od 1883 roku w Turku działał teatr amatorski, a od 1891 roku orkiestra dęta. W 1875 roku na placówce pocztowej przy ul. Kaliskiej uruchomiono telegraf.Ludność powiatu utrzymywała się z rolnictwa, a w samym mieście przede wszystkim z tkactwa. Brakowało dużych przedsiębiorstw, które mogłyby utrzymać się na rynku w trudnych czasach. W Turku taką firmą była tylko fabryka tkacka Augusta Millera zlecająca dodat­kowo prace chałupnikom. W powiecie działała cukrownia, browar, gorzelnie.Na przełomie lat czterdziestych oraz pięćdziesiątych zlikwidowano wiele prywatnych zakładów handlowych, usługowych oraz produkcyj­nych.

Informujemy, że nasz serwis korzysta z plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Jeśli nie zgadzasz się na ich zapisywanie, możesz zablokować mechanizm ciasteczek w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.